Online Gambling Licence and Regulation in Italy

Zařízení online kasin se sídlem v Itálii musí následovat Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) předpisy. Tento regulační orgán dohlíží na veškerý hazard v zemi, včetně vydávání licencí a sledování provozovatelů online. Provozovatelé, kteří nedodržují zákony o hazardních hrách země, riskují ztrátu práva společnosti nabízet kasino a online sázkové služby.

Přísným prosazováním italských zákonů o hazardních hrách AAMS chrání spotřebitele a pomáhá předcházet praní špinavých peněz a jiné nezákonné činnosti. Součástí povinností agentury je prověřování žadatelů o licence a hodnocení vhodnosti každé společnosti poskytovat služby.

Podívejme se níže na online kasina s licencí AAMS, jak AAMS funguje v Itálii a jaký má dopad na trh online sázení.

Online Gambling Licence and Regulation in Italy
Online kasina licencovaná AAMSKasina schválená AAMSDomácí zákony a omezení stanovené AAMSHistorie licence AAMS
Online kasina licencovaná AAMS

Online kasina licencovaná AAMS

Během nedávné pandemie vzrostl zájem o online sázkové stránky v Itálii a po celém světě. Itálie, která nabízí robustní digitální infrastrukturu, zaznamenala nárůst online sázení ze strany občanů a regionálních obyvatel. V reakci na to začal AAMS vydávat další online licence, aby držel krok s rostoucí poptávkou. Agentura schvaluje licence pro několik provozoven hazardních her v Itálii, včetně následujících:

AAMS nabídl dohled pro kasina během přechodu na legalizovaný digitál sportovní sázení a další kvalifikované služby v oblasti hazardních her. Robustní regulační rámec agentury je nastaven tak, aby udržoval bezpečné prostředí online hazardních her, které podporuje zodpovědné hraní. Držitelé licence v souladu s globálními osvědčenými postupy navrhují postupy vlastního monitorování a nabízejí hráčům informace o agenturách, které pomáhají závislým.

Online hazardní hry posloužil k vyrovnání poklesu trhu pozemních her v posledních letech. AAMS však nadále reguluje a monitoruje sázení, aby chránila spotřebitele před nezákonnými praktikami pochybných nebo nelicencovaných online stránek. Vzhledem k tomu, že některé operace a vláda během pandemie ztratily miliony kvůli klesajícím příjmům z hazardních her, nabízí online sázení způsob, jak vybudovat trh a kompenzovat tyto ztráty.

Požadavky

Společnosti, které hledají online licenci k nabízení sázkových příležitostí, mohou k aplikaci přistupovat z webu webové stránky AAMS. Po stažení a vyplnění formuláře žadatel také dodá další dokumenty, aby agenturám poskytl podrobné údaje pro informovanou kontrolu provozu kasina. Podpůrné dokumenty zahrnují následující:

 • Přijatelná identifikace
 • Povolení k podnikání
 • Podnikatelský plán

Po vyplnění přihlášky a předložení příslušných dokumentů žadatel zaplatí poplatek stanovený agenturou. Recenze nových operátorů jsou rozsáhlé a mohou zahrnovat prověrky a hloubkové hodnocení ředitelů každé společnosti.

V případě schválení může operátor nabízet online produkty nebo služby na základě schválených plánů předložených během procesu kontroly. AAMS pravidelně kontroluje provozovny, aby se ujistil, že fungují v souladu s předpisy. Operátoři, kteří udržují fiskálně a právně zdravé operace, nadále nabízejí dlouhodobé operace hráčům online hazardních her z Itálie.

Online kasina licencovaná AAMS
Kasina schválená AAMS

Kasina schválená AAMS

Pokud má kasino to štěstí, že získá schválení pro jednu z italských licencí pro online kasino, může také nabízet služby v jiných zemích, kde je to legální. Stránky online kasin nesmí poskytovat služby v zemích, kde jsou hazardní hry nezákonné nebo zakázané vnějšími provozovateli. Nicméně, mnoho zemí po celém světě vítá licenci AAMS, která otevírá dveře pro operátory z Itálie k rozšíření provozu a příjmů. Společnosti, které nedodržují regionální hranice a místní zákony v jiných zemích, riskují odebrání licence, poplatky a další sankce.

Hloubkový přezkum žadatelů ze strany AAMS vede k tomu, že držitelé licence dodržují provozní standardy a standardy integrity. Mezi další licenční požadavky patří:

 • Vylepšené zabezpečení spotřebitelských účtů
 • Zásady odpovědného hazardu
 • Dodržování omezení reklamy na hazardní hry
 • Hráči si musí udržet 90% náskok na vítězství nebo návratnost investic
 • Žádný podvod

Výhody a nevýhody

Se schopností oslovit publikum hazardních her po celém světě je schválení licence AAMS přínosem pro provozovatele online kasin v regionu. Je to výhodné pro provozovatele, kteří se snaží kompenzovat ztráty z kamenných hazardních her. Po schválení většina operátorů obsluhuje publikum v jiných zemích. Budováním vynikající online pověsti online kasina těží jak z hospodářského výsledku společnosti, tak z celkového rozpočtu Itálie tím, že platí vyšší daně.

Licence AAMS má však nevýhody. Proces schvalování je nákladný ve výši 350 000 eur, 20% DPH, 27,5% korporátní daň a 0,6% daň z přidané hodnoty. Společnost musí po schválení dodržovat nesčetné množství předpisů, což je také drahé. Pokračující provoz v regionu vyžaduje pravidelné platby italské vládě, což operátora nutí předložit minimálně 1,5 milionu eur do dvou let od schválení licence. Každá společnost otevírající online kasina v regionu musí před podáním žádosti o licenci přezkoumat náklady a zvážit klady a zápory.

Kasina schválená AAMS
Domácí zákony a omezení stanovené AAMS

Domácí zákony a omezení stanovené AAMS

Italské zákony o hazardních hrách zajišťují integritu provozovatelů, chrání spotřebitele, omezují hazardní hry nezletilými a podporují osvědčené postupy v regionu. Licencovaná kasina pozastaví porušení pravidel po řádném vyšetřovacím procesu. Podle italských zákonů to jsou některé důvody, proč může web online kasina přijít o licenci.

 • Odsouzen za porušení zákonů v Itálii
 • Odmítání dodržovat pravidla pro hazardní hry
 • Nabízení nepravdivých informací v žádosti o udělení licence
 • Porušení důvěry veřejnosti

V Itálii AAMS přísně dodržuje předpisy týkající se chování operátora. Pro zajištění bezpečného prostředí online kasina je prvořadá podpora poctivých operací. V důsledku toho mohou držitelé licence, kteří poruší zavedené kodexy chování, čelit sankcím.

Předpisy

Kromě dodržování provozních, finančních a spotřebitelských zákonů musí operátoři před implementací podstatných provozních změn získat souhlas regulačních orgánů. Schválení licence je založeno na dokumentech předložených během procesu žádosti. Změna těchto plánů vyžaduje přezkoumání, aby bylo zajištěno, že revize činností držitele licence neporušují předpisy.

Rostoucí italský trh s online hazardními hrami se vyvíjí. Vzhledem k tomu, že stále více kasin poskytuje služby občanům přes internet, regulační orgány čelí náročnému úkolu udržovat bezpečný provoz pro spotřebitele. AAMS zavádí přísná opatření dohledu a pokračuje v prosazování regulačních norem na ochranu italských občanů, kteří sázejí online.

Domácí zákony a omezení stanovené AAMS
Historie licence AAMS

Historie licence AAMS

Hazardní hry jsou nedílnou součástí italského života již od římské éry. Po zavedení regulací hazardu v nedávné době Itálie omezila nezákonnou činnost tím, že si vynutila uzavření provozovatelů s pochybnou pověstí. Nové zákony nabídly robustní rámec pro vedení licencovaných online sázkařských stránek na osvědčené postupy pro poskytování služeb italským občanům.

AAMS zavádí přísné kontroly, aby omezila nezákonnou činnost na minimum. Nelegální platformy přesto existují a ubírají část celkového trhu s hazardními hrami. Vláda podporuje agenturu, aby zajistila, že problémové hazardní hry nenaruší socioekonomickou rovnováhu země. Hazardní hry navíc doplňují příjmy země a podporují zásadní veřejné projekty. Z tohoto důvodu zákonodárci přijali přísná opatření, aby zajistili, že AAMS bude dohlížet na expanzivní růst online sázení v regionu.

Pozemní operace byly historicky středem zájmu italských regulačních orgánů. Nedávno vláda zavedla pevnou kontrolu nad online operátory, aby zajistila monitorování soukromých webových stránek působících v Itálii. Jakožto přední orgán země pro regulaci hazardních her provádí AAMS pravidelná hodnocení jak pozemních, tak digitálních operátorů, aby zajistila soulad se zákony země. Tyto recenze nabízejí pohled na efektivitu každého podnikání. Operátoři s licencí mají několik úrovní operací, včetně personálu, služeb zákazníkům, financí, zásad, vybavení a softwaru.

Regulace trhu

AAMS dohlíží na hazardní hry v celé Itálii a zajišťuje integritu herní infrastruktury. Vládní agentura investuje finanční prostředky do plnění mandátu k dosažení provozní dokonalosti a vysoké úrovně integrity mezi operátory. Agentura chrání sázkaře, schvaluje rozpočty, provádí audity provozovatelů a odebírá licence společnostem porušujícím platné zákony. Je to náročný úkol, protože Itálie se těší vzkvétajícímu trhu online sázení. Občané se každý den hrnou na web, aby se zúčastnili sázkových kanceláří a sázkových kanceláří loterijní možnosti hazardních her. Vláda usilovně pracuje na zajištění toho, aby online operátoři nabízející tyto služby občanům dodržovali licenční požadavky.

Rychlá fakta

Hazardní hry mají v Itálii dlouhou historii a sahá až do 17. století. Vždy existovaly kluby pro členy hazardních her. dále:

 • Slovo „casino“ je italské a Baccarat tam byl vynalezen v 15. století.
 • Asi 160 britských licencovaných provozoven hazardních her má také licence vydané AAMS. Jedná se o primární regulační orgán v Itálii.
 • Provozovatelé, kteří žádají o licenci pro hazardní hry, se musí řídit souborem stanovených pravidel a předpisů ještě před podáním žádosti.
 • Italská vláda legalizovala hazard v roce 2007. K další legalizaci došlo v roce 2011, když byl offline a online hazardní hry byla prohlédnuta ještě pečlivěji.
Historie licence AAMS